Rondom BDE
      informatie over bijna-doodervaringen

Bijna-doodervaringen bij kinderen

 


 over BDE | BDE bij kinderen | boek 'Ineens geen kind meer' | gevolgen voor de partner | hulpverlening | artikelen | contact | home

 

Hulpverlening na een BDE

Veel mensen die een BDE hebben meegemaakt willen graag praten over hun ervaring. Als professioneel counsellor bied Henk-Jan van der Veen een luisterend oor. Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening. Een counsellor biedt ondersteuning en reflecteert op vragen en situaties.

Hulpverlening is mogelijk:

- voor de BDE'er
   De ervaring staat centraal. Er is veel ruimte voor alle vragen en gevoelens die ervaren worden.

- voor de partner van een BDE'er
  
We besteden aandacht aan de veranderingsprocessen en de gevoelens waarmee je als partner van
   een BDE'er te maken krijgt.

- voor de kinder-BDE'er
   
Directe opvang, bijvoorbeeld in de vorm van praten over de ervaring, is belangrijk voor de verdere
  verwerking en integratie van een BDE. Maar ook als de ervaring inmiddels vele jaren achter de rug is
  kan de behoefte aan iemand die luistert en helpt oplossingen te vinden groot zijn.

- voor ouders van een kinder-BDE'er
   Bij ouders kan er grote behoefte zijn aan informatie over een BDE en hulp bij de opvoeding. Of er
  zijn vragen met betrekking tot het onderwijs (hoogbegaafdheid, beelddenken) en de
  (hoog)gevoeligheid van het kind.


Henk-Jan van der Veen
voltooide in 2007 de driejarige HBO-opleiding Schoolcounselling bij Stichting Counselling Nederland. Hij is als registercounsellor aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC).

klik hier om contact op te nemen